s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Odnowa w Duchu Św.

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

 

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed 36 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę

1-14 sierpnia 2020

Bracia i Siostry w Chrystusie, drodzy diecezjanie!

Nadchodzi czas wakacji, urlopów, oczekiwanego odpoczynku. Będzie to jednak inny czas niż ten, który pamiętamy z ubiegłych lat. Ostatnie trudne miesiące jakie przeżywało nasze społeczeństwo w związku z pandemią koronawirusa, która jeszcze się  nie zakończyła, odcisnęły piętno na naszym podejściu do życia. Miało to i ciągle ma wpływ na nasze zachowania, myślenie, także na stan ducha i życie religijne. W wielu przypadkach zmieniło to relacje z Bogiem i relacje międzyludzkie. Pojawiło się wiele trudności i nowych wyzwań w życiu społecznym, ekonomicznym i także religijnym. Rodzi się więc uzasadnione pytanie: jaką postawę, my jako chrześcijanie mamy przyjąć wobec obecnej sytuacji? Skąd brać siłę do godnego życia, przezwyciężania trudności, do okazywania miłości i pomocy bliźnim, gdy „ludzkie zabezpieczenia” okazały się tak słabe?

Dla człowieka wierzącego odpowiedź nasuwa się sama. Źródłem nadziei i siły dla każdego z nas jest Bóg i Jego bezwarunkowa miłość, ujawniająca się w Jezusie Chrystusie, będącym tak blisko człowieka. Ta bliskość ukazuje się w Eucharystii, będącej źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego (Lumen Gentium nr 11).

Miłująca obecność Jezusa w Eucharystii, która jest na wyciągnięcie ręki w każdym czasie, stanowi dla człowieka, zwłaszcza dotkniętego nieszczęściem, cierpieniem, chorobą, pociechę, otuchę i umocnienie. O tym przypomina nam program duszpasterski Kościoła na lata 2019-2022, dotyczący Eucharystii, która daje życie.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że Eucharystia to przede wszystkim dziękczynienie. Każdy z nas osobiście i jako społeczeństwo mamy za co dziękować Bogu. W tym roku okazji dziękczynienia jest dużo. Warto tu wspomnieć o 100 rocznicy urodzin wielkiego naszego rodaka i świętego Jana Pawła II, beatyfikacji prymasa tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Będziemy także dziękować za ogromne poświęcenie, wysiłek i solidarność ludzi, którzy nieśli pomoc zarażonym i prosić o błogosławieństwo dla nich, zwłaszcza dla wszystkich służb medycznych i mundurowych.

Wyzwania jakie obecna sytuacja stawia, każą nam weryfikować i dostosowywać także formy praktyk religijnych. Co roku w pierwszych tygodniach sierpnia setki tysięcy pielgrzymów z całej Polski, w tym także z naszej diecezji podążały drogami naszej Ojczyzny na Jasną Górę do tronu Maryi, Matki i Królowej. W tym roku również kontynuując piękną i cenną tradycję chcemy podjąć się pielgrzymowania. Warunki epidemiczne i związane z tym wymogi sanitarne oraz bezpieczeństwo zarówno pątników jak i mieszkańców terenów przez, które przechodziliśmy obligują nas do zmiany formuły pielgrzymki.

Pielgrzymka będzie miała formę symboliczną. Kilkuosobowa delegacja pątników wybrana przez duszpasterzy pielgrzymkowych będzie się zmieniać każdego dnia na zasadzie sztafety. Oni będą nas reprezentować na trasie. Nasi przedstawiciele wyruszą 1 sierpnia z Łomży. Grupy z Ostrołęki, Zambrowa, Ostrowi Maz. i Wyszkowa w tym roku nie wyjdą na pątniczy szlak. Mając we wdzięcznej pamięci wielkie serca i niesamowitą gościnność gospodarzy przyjmujących pątników, jesteśmy niestety w tym roku zmuszeni do zrezygnowania z tej życzliwości i nie będziemy zatrzymywać się na poczęstunki i noclegi w tradycyjnych miejscach, ograniczając kontakt z mieszkańcami do niezbędnego minimum.

Mimo to zapraszam  i zachęcam wszystkich, którzy są związani z pielgrzymką, którzy mieli zamiar pielgrzymować i tych, co do tej pory pielgrzymowali fizycznie i duchowo do uczestnictwa w grupach białych pielgrzymów duchowych w Waszych parafiach, które pięknie funkcjonowały przez wiele ostatnich lat. Chcemy podtrzymać i rozwinąć tę formę. Stworzymy w ten sposób wielką wspólnotę modlitewną, która swoim zaangażowaniem, poświęceniem i modlitwą podejmie dzieło pielgrzymowania, choć nie fizycznego to jednak równie cennego, wartościowego i owocnego. Duszpasterzy zachęcam do zaangażowania i organizowania grup „białych” wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych. Jak w latach ubiegłych, każdy kto zechce zadeklarować swój udział w grupie pielgrzymów duchowych otrzyma znaczek i legitymację jako znak podkreślający przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej.

Tegoroczne pielgrzymowanie będzie miało przede wszystkim charakter pokutny. Pątnicy będą pielgrzymować także w intencji powstrzymania pandemii i pomocy ludziom dotkniętym w różny sposób chorobą oraz tym, którzy troszczą się o chorych.

Pomocą w owocnym przeżyciu tegorocznego pielgrzymowania będą propozycje przygotowane przez organizatorów za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia Nadzieja oraz mediów pielgrzymkowych.  Zapraszam zwłaszcza do udziału w apelach pielgrzymkowych o godz. 2100 transmitowanych przez radio, audycjach poświęconych pielgrzymce, a także śledzenia pielgrzymki na facebooku i stronach internetowych Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej. Mam głęboką nadzieje i o to się modlę, że w przyszłym roku dane nam będzie powrócić do tradycyjnej formy pielgrzymowania w dużej wspólnocie do domu Maryi w Częstochowie.

Dziękując, za zaangażowanie i poświęcenie zarówno duchownych jak i świeckich w dzieło 36 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę oraz wszystkich dobroczyńców, sponsorów i przyjaciół polecam opiece Pani Jasnogórskiej i z serca błogosławię.

+Janusz Stepnowski Wasz biskup

 

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.