s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Odnowa w Duchu Św.

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

Chrzest dziecka odbywa się w parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców. Chrzty w naszej parafii udzielane są w 2 i 4 niedzielę miesiąca, w pierwszy dzień swiąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia podczas mszy św.o godz. 13.00. Chrzest należy zgłosić w kancelarii księży na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. Przed Chrztem rodzice i chrzestni zobowiązanie są do odbycia katechezy przedchrzcielnej. W naszej parafii katecheza ta odbywa się o godz 8.30 w sobotę poprzedzająca niedzielę chrztu w sali parafialnej. Po katechezie spisanie aktu chrztu w kancelarii pana organisty.


NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:


potwierdzenie odbytej spowiedzi przed chrztem - rodzice i chrzestni,
zaświadczenie chrzestnych o praktykach religijnych wydane we własnej parafii,
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NT. CHRZESTNYCH:

 

Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 874 mówi:


§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:


1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.