s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

 

2017 07 23 header Fundusze Europejskie Mazowsze 700

 

 

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce

 

realizuje projekt pn.:

 

Poprawa efektywności energetycznej domu parafialnego Parafii
pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE”

 

w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest: Zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej
poprzez termomodernizację budynku domu parafialnego parafii
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce.

 

 

Cele szczegółowe:

 

1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej oraz poprawa komfortu cieplnego budynku parafialnego.

2. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o 78,00 %;

3. Poprawa jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji o 79,80%
CO2 do atmosfery poprzez ograniczenia zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynku.

4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną.

5. Redukcja emisji zanieczyszczeń - gazów i pyłów do atmosfery.

6. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym / Miasto Ostrołęka/..

7. Poprawa warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej - domu parafialnego parafii p.w. NNMP w Ostrołęce.

8. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki zabudowy miasta.

9. Wprowadzenie OZE jako alternatywnego źródła energii cieplnej i energii elektrycznej.

 

Powyżej zaprezentowane cele zapewnią korzyści społeczno – gospodarcze wynikające z realizacji projektu:

 

 • zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej;

 • mniejsze koszty eksploatacji budynku domu parafialnego – zmniejszone koszty ogrzewania budynku, ciepłej wody użytkowej i mniejsze koszty ponoszone na oświetlenie budynku;

 • zmniejszona ilości emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery,

 • ograniczenie strat ciepła;

 • ograniczenie ilości zużywanej energii i paliw niezbędnych do jej wyprodukowania;

 • propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych;

 • wzrost aktywności ekologicznej wspólnoty parafialnej i społeczności lokalnej;

 • zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu kurpiowskiego;

 • poprawę warunków higienicznych w budynku kościoła poprzez wyeliminowanie źródeł wilgoci i pleśni;

 • oszczędności zużycia energii, przyczynią się do optymalizacji kosztów jej zużycia,
  a w efekcie do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

 • wzrost znaczenia i pozycji parafii w powiecie oraz województwie mazowieckim.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Projekt realizowany jest z następujących źródeł w odniesienia do kosztów kwalifikowanych:

 • Budżetu Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. - na poziomie 20 %;

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 80%.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

Wskaźniki produktów

 

Nr

Wskaźniki produktów

J. m.

2017 r.

1.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Szt.

1

2.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Szt.

1

3.

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

Szt.

1

4.

Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej

MW

0,01071 – elektryczna

0,019 - cieplna

5.

Dodatkowa zdolność wytarzania energii odnawialnej

MW

22,564

6.

Powierzchna użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

1672,92

 

 

Wskaźnik rezultatów

 

Nr

REZULTAT

Jedn. miary

Wartość bazowa

Wartość wskaźnika

Rok osiągnięcia

1.

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

1231,20

905,71

2017 r.

2.

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWht/rok

0,00

12,39

2017 r.

3.

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWhe/rok

0,00

10,174

2017 r.

4.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)

Tony równoważnika CO2/rok

162,618

99

129,769

2017 r.

5.

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

GJ/rok

1572,01

979,04

2017 r.

6.

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznych (CI 32)

kWh/rok

244,15

191,42

2017 r.

 

ZAKRES PRAC

 

W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej domu parafialnego Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE” przewidziano prace termomodernizacyjne budynku użyteczności publicznej - domu parafialnego, przewiduje się następujące roboty budowlane:

 

1. Ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS 031 gr. 10cm (na podkładzie z istniejących płytek klinkierowych).

2. Wykończenie cokołu – płytki klinkierowe (w nawiązaniu do istniejących). Wymiana płytek klinkierowych na słupkach tarasu, ściankach schodów głównych i murku oporowym schodów prowadzących do węzła cieplnego.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych parteru i poddasza oraz ściany wewnętrznych graniczących ze strychem nieużytkowym - styropianem EPS 031 gr. 12c w metodzie BSO.

4. Wykończenie w/w ścian - tynk silikonowy wierzchni o uziarnieniu gr.1,5-2,5mm w kolorze piaskowym oraz białym.

5. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną – płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 20cm. Podłoga z płyt OSB na legarach.

6. Ocieplenie dachu nad poddaszem mieszkalnym – płyty ze skalnej wełny mineralnej ułożone pomiędzy elementami konstrukcyjnymi więźby.

7. Wymiana pokrycia dachowego e celu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych dachu.

8. Wymiana rynien i rur spustowych – blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm powlekana obustronnie poliuretanem (50 μm) w kolorze RAL 8004.

9. Wykonanie obróbek blacharskich i parapetów – z blachy stalowej.

10. Wymiana okien drewnianych (dotychczas niewymienionych) na pcv - szyby zespolone, ramy w kolorze brązowym od zewnątrz i białym od wewnątrz (jak istniejące).

11. Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, ocieplone, w kolorze brązowym.

12. Miejscowe uzupełnienie i wymiana opaski przy budynku na kostkę betonową (elewacja południowa).

13. Wymiana instalacji wewnętrznej c.o. (m.in. wymiana rurociągów i grzejników, montaż zaworów).

14. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

15. Montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u.

 

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.