s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

PIELGRZYMKA WŁOCHY

 

2024 Roma 200

2024 SAN GIOVANI ROTONDO

 

Odnowa w Duchu Św.

Wieczory Skupienia

 2024 01 11 Patrycja Hurlak 200

 

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

Życzenia Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego na Boże Narodzenie 2023


Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie i Goście.


Liturgia prowadzi nas w duchowej pielgrzymce do Betlejem, by adorować Słowo, które stało się Ciałem. Jezus, Syn Maryi, ale i Syn Boży, zechciał zstąpić na ziemię, by dokonać naszego odkupienia. On przynosi nam Swe błogosławieństwo i obdarza darami łaski. Oddając Mu cześć prosimy o te dary, a szczególnie o dar pokoju dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla krewnych i przyjaciół. Prosimy o Chrystusowy pokój dla tych krajów i ludów, które właśnie w tym czasie doświadczają konsekwencji różnych wojen i konfliktów. Niech Jezus, Książę Pokoju (por. Iz 9,5) wspiera każdy ludzki wysiłek zmierzający do zakończenia przelewania ludzkiej krwi i zaprzestania niszczenia ludzkiego mienia. Wraz z Biskupem Tadeuszem przesyłamy Wam – umiłowani Bracia i Siostry, życzenia obfitości łask Bożych, Chrystusowego pokoju i z serca błogosławimy.          

        
                                                                                      
                                                                                      Wasz Biskup                + Janusz Stepnowski

 


1. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

 


2. Pozwólmy zatem, aby Pan Bóg ze swoją miłością rodził się nieustannie w naszych sercach, przemieniał je, a nam błogosławił i udzielał wszelkich potrzebnych darów.

 

3. Niech łaska i moc Przychodzącego Pana, napełnia nas pokojem pośród wszelkich przeżywanych trudności i obaw o przyszłość. Zechciejmy otworzyć się na działanie Bożego Słowa, które stało się Ciałem, i przyjąć Je, aby jak słyszeliśmy w Ewangelii, dało nam Ono moc, byśmy coraz bardziej stawali się Jego wiarygodnymi świadkami. Życzymy tego z całego serca nie tylko wszystkim obecnym tu w tej świątyni, ale wszystkim mieszkańcom naszej parafii i wszystkim, którzy przebywają gościnnie w tych dniach. Prosimy też, abyście stali się jak aniołowie i zanieśli te życzenia wszystkim tym, którzy nie mogą lub też jest im trudno do naszej świątyni dzisiaj przyjść. Chciejmy dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi, z którymi się spotkamy.

 

4. Przez cały tydzień trwa oktawa Bożego Narodzenia, co oznacza, że cały tydzień jest jakby przedłużonym dniem uroczystości Narodzenia Pańskiego. Liturgicznie te dni się między sobą nie różnią i każdego dnia w modlitwie eucharystycznej wypowiadamy słowa: …uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela.   

 

5. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc.

 

6. Dziękujemy wszystkim, którzy skierowali życzenia dla Księży i dla całej naszej parafii.  Dziękujemy wszystkim za życzliwość i pamięć.

 

7. Dziś i jutro Msze św. są odprawiane w tych samych godzinach jak w każdą niedzielę. Zachęcamy       do przyjmowania Komunii św. w święta, przez całą Oktawę Bożego Narodzenia i w Nowy Rok.

 

8. Bóg zapłać Ks. Krzysztofowi Łapińskiemu, siostrom zakonnym, grupie osób oraz Panu Kościelnemu, za przygotowanie żłóbka, za dekoracje świąteczne oraz za wystrój ołtarzy i kościoła oraz przy kościele.

 

9. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, którą rozpoczniemy tradycyjnie po świętach, czyli w środę 27 grudnia. Na wioskach kolęda będzie od godz. 8.30. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Z porządkiem kolędy na najbliższy tydzień możemy zapoznać się na naszej parafialnej stronie internetowej. 

 

10. Przy bocznym wyjściu z kościoła ustawiona jest poświęcona woda. 

Kochani parafianie i mili Goście! W tym uroczystym dniu zwracamy się do Was ze słowami serdecznych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i bliskiego już Nowego Roku, Świąt, które w naszej polskiej tradycji niosą ze sobą szczególne ciepło rodzinnego domu i miłość najbliższych. Życzymy Wam, by Święta Bożego Narodzenia oraz cały nadchodzący rok, były pełne obecności Jezusa w naszych sercach, we wspólnotach rodzinnych i sąsiedzkich. Niech Pokój i Ufność, stanie się naszym udziałem. Niech Miłość będzie naszym doświadczeniem każdego dnia. Niech poczucie, że jesteśmy potrzebni nigdy nas nie opuszcza. A przede wszystkim, niech nam Bóg Błogosławi, byśmy tym wszystkim potrafili dzielić się z tymi, którym tego brak, na co dzień. Życzymy spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. W tym duchu przyjmijcie też Boże błogosławieństwo.

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.