s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Odnowa w Duchu Św.

PIELGRZYMKA WŁOCHY

 

2024 Roma 200

2024 SAN GIOVANI ROTONDO

 

Wieczory Skupienia

 2024 01 11 Patrycja Hurlak 200

 

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 


Apostolat Maryjny wywodzi się z zatwierdzonego przez papieża Piusa X w dniu 8 czerwca 1905 roku Stowarzyszenia  Cudownego Medalika. Głównym zadaniem stowarzyszenia było szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej za pośrednictwem Cudownego Medalika. Wspólnota ta była związana z objawieniami jakie otrzymała św. Katarzyna Laboure   w 1830 r., przebywając w Domu  Macierzystym Sióstr Miłosierdzia,  w Paryżu na ulicy du Bac nr 140. W okresie powojennym władze komunistyczne w Polsce przyczyniły się do rozwiązania stowarzyszenia. W 1980 r. w czasie obchodów 150 - tej rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure, w Polsce zrodziła się myśl by odnowić dawne Stowarzyszenie Cudownego Medalika pod nazwą APOSTOLAT MARYJNY.


Założycielem i jednocześnie pierwszym dyrektorem krajowym Apostolatu Maryjnego został śp. ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.  Dnia 06 lutego 1992 roku Prymas Polski zatwierdził pismem APOSTOLAT MARYJNY. Oznaką Apostolatu Maryjnego jest awers i rewers Cudownego Medalika, a zawołaniem ,, Wszystko z Niepokalaną".


Dzięki  wyrażonej  zgodzie przez Księdza Proboszcza Wiesława Białczaka i bardzo dużemu zaangażowaniu s. Renaty Beredy, która służyła nam swoją pomocą i dobrą radą w m-cu listopadzie 2011 roku przy naszej parafii powstała wspólnota APOSTOLATU MARYJNEGO.


Członkowie Apostolatu Maryjnego uczą się czci i miłości do Maryi Niepokalanej i wypraszają za jej wstawiennictwem łaski dla Polski, dla świata, dla drugiego człowieka, dla całego duchowieństwa oraz dla naszych rodzin.


Bardzo ważnym zadaniem Apostolatu jest rozpowszechnianie Cudownego Medalika,za przyczyną którego, osoby które będą go nosić z ufnością, uzyskają obfite łaski.
Apostolat Maryjny w swej działalności posługuje się Dziesięcioma Radami ułożonymi przez ks. Teofila Herrmanna:


1. Przed pracą, modlitwą i odpoczynkiem zwróć się do Maryi ze słowami: Matko! Weż to w swoje ręce. Tobie to ofiaruje - pokieruj mną.
2. Czytaj codziennie przynajmniej kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową.
3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych , przyjaciół i znajomych.
4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest uobecnieniem - żywym sakramentem Chrystusa.
5. Odwiedz osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, a zwłaszcza śmierć w rodzinie.
6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm.
7. Wypożyczaj swoje książki i czasopisma religijne, żeby inni też karmili się słowem Bożym.
8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom i znajomym, chorym lub przeżywającym wątpliwości religijne a także niepraktykującym.
9. Pozyskaj inne osoby dla Apostolatu Maryjnego.
10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co zrobić, by dzień następny był jeszcze bogatszy w dobre czyny.

 

Apostolat Maryjny spotyka się raz w miesiącu, przeważnie w drugą niedzielę m-ca na spotkaniu formacyjno-modlitewnym, które jest prowadzone przez przewodniczącą według podręcznika Apostoła Maryjnego. Członkowie Apostolatu Maryjnego biorą czynny udział w życiu religijnym  Kościoła.

Zapraszamy do naszej wspólnoty tych, którzy chcieliby  szerzyć kult Maryi Niepokalanej a także ofiarować swój czas na wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego oraz wspólne rozmowy.
Terminy spotkań Apostolatu Maryjnego są zawsze wywieszone  w gablocie przed kościołem, a także podawane podczas ogłoszeń  parafialnych.

Wszystko z Niepokalaną!

 

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.